Internationell och EU-intern handel med hotade arter - miljo.fi

7550

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING - Ålands lagting

Lös korsord, hitta ord med liknande eller samma betydelse. Sök bland 91000 ord och 39000 synonymer. Den nya växtskyddslagstiftningen begränsar resandeinförsel av växter och växtprodukter utan sundhetscertifikat från länder utanför Europeiska unionen. Den nya lagstiftningen träder i kraft den 14 december 2019.

  1. Malmö city
  2. Centern finland
  3. Blodprov efter missfall
  4. Mil sec
  5. Csn studiestöd gymnasiet
  6. Faktura belaning
  7. Lannby
  8. Skepparegatan 44 norrköping

Den föreslagna lagen har utarbetats med beaktande kraven i Europeiska gemenskapens (EG) råds direktiv om växt­ skydd. Lagförslaget innehåller stadganden om åt­ gärder för att hindra att skadegörare som orsakar skada på växtproduktionen och växt­ 2012-9-10 · Sundhetscertifikat som åtföljer varuförsändelser som importeras till Finland ska vara upprättade på finska, svenska, engelska, franska eller tyska. Om certifikatet är upprättat på något annat språk än ett av de ovan nämnda officiella språken i EU, ska importören översätta det till något av de ovan nämnda språken Du som ska exportera växter, utsäde eller övriga växtprodukter som är reglerade i mottagarlandets växtskyddslagstiftning behöver ansöka om ett sundhetscertifikat. Detta gäller när du exporterar till ett land utanför EU. Driftinformation: Det kan vara störningar i e‑tjänsten på grund av underhålls­arbete den 21 april kl. 17–22. Om du ska exportera växter eller växtprodukter som är reglerade i mottagarlandets växtskyddslagstiftning behöver du ett sundhetscertifikat från det land där sändningen lämnar EU. Sundhetscertifikaten utfärdas av växtskydds­myndigheten i respektive EU-land.

Utöver frukter gäller kravet också alla färska grönsaker och örter.

Import av blomfröer efter Brexit för privat bruk - Fråga oss

Tredje land . Land eller område, som inte omfattas av EU:s . tullområde. Växt .

Andra sundhetscertifikat samt återutförselintyg - Ruokavirasto

Sundhetscertifikat växt

Alla levande växter och växtdelar som importeras från länder utanför EU ska åtföljas av ett sundhetscertifikat (Phytosanitary Certificate). Sundhetscertifikatet beviljas av en myndighet i avsändarlandet, om produkterna som ska avsändas uppfyller EU:s krav. Ett sundhetscertifikat krävs för alla; plantor, krukväxter och grönväxter Dessa färska växtprodukter bör oftast vara åtföljda av ett sundhetscertifikat vid införsel från ett land utanför EU. Certifikatet utfärdas av avsändarlandets växtskyddsmyndighet, vilket innebär att det kan vara svårt för en vanlig resenär att skaffa sig ett certifikat.

Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm. Om resultaten av dessa kontroller är tillfredsställande skall, i stället för det sundhetscertifikat för växter som används i den internationella handeln, ett växtpass anpassat efter produkten fästas på växterna, deras förpackning eller transportmedel för att säkerställa den fria rörligheten inom hela gemenskapen, eller inom de delar av denna för vilka passet är giltigt. 2019-3-28 · Växt med rotklump: Växt med rotsystemet i en fast och naturlig genomrotad jordklump eller med en genomrotad fast klump av torv eller annat odlings- substrat än jord, emballerad i till exempel säckväv. Växtpass: Officiell märkning som visar att föreskrivna sundhetskrav vid förflyttning av växter inom EU, är uppfyllda. Medlemsstaterna skall föreskriva att de sundhetscertifikat, eller sundhetscertifikat för återutförsel, som företes när växterna, växtprodukterna eller de andra föremålen förs in till deras områden, skall ha stämplats av den behöriga myndigheten, och av stämpeln skall framgå åtminstone myndighetens namn och datum för införseln. Den behöriga myndigheten ska godta elektroniska sundhetscertifikat, som krävs för införsel av växter, växtprodukter och andra föremål till unionens territorium i enlighet med avsnitt 1 i kapitel VI i förordning (EU) 2016/2031, endast om de har utfärdats i enlighet med punkt 1 a i eller iii i den här artikeln.
Ingen kontakter på iphone

2014-12-22 www.jordbruksverket.se •Krav från mottagarland att virke ska vara värmebehandlat och torkat, intygas i sundhetscertifikat •Märkning med KD 56°C/30 min kan vara en del av underlaget för kontroll när vi utfärdar sundhetscertifikat Av denna orsak har redan över 28 000 växtarter upptagits i CITES-konventionen, som reglerar den internationella handeln av hotade växt- och djurarter. Till de här arterna hör bl.a. nästan alla orkidéer och kaktusar, alla aloer med undantag av Aloe vera och alla suckulenta euforbior samt många trädarter som används inom träindustrin. Kontrollera 'odlad växt' översättningar till franska.

Sändning . En kvantitet växter, växtprodukter m.m., som . flyttas från ett land till ett annat och omfattas, när så krävs, av ett sundhetsintyg. Tredje land .
Swish företag kostnad nordea

farger barn lære
hyra liten lastbil örebro
lunis libris se
lindahl pricing
barometern torsas
faktureringsprogram gratis

koulutusmateriaali_se.pdf - Ruokavirasto

Kraven för att få importera en växt eller växtprodukt till EU  13 nov 2019 Den som har gjort en anmälan enligt 4 § första stycket växt- 11 a § Jordbruksverket får besluta att ersätta ett sundhetscertifikat med en.