Miljö SEB

4995

Koldioxidutsläpp - Motiva

12:14 SVT Nyheter har idag rapporterat att utsläppen av CO2 från inrikes sjöfart är dubbelt så stora än vad som tidigare varit känt, enligt en ny rapport från SMHI. All beräkning och rapportering sker enligt GHG- protokollets riktlinjer. Tricoronas utsläppsfaktorer innefattar i den mån det är möjligt och relevant samtliga växthusgaser som ingår in Kyotoprotokollet (CO 2, CH 4, N 2 O, HFCs, PFCs, NF 3 och SF 6), redovisade i CO 2 – ekvivalenter (CO 2 e), och tar hänsyn till utsläpp över hela livscykeln. Utsläppen av växthusgaser i Sverige fortsätter öka, enligt preliminär statistik från Naturvårdsverket. – Det är oroväckande med tanke på de klimatmål vi har, säger Anna-Karin Utsläpp i siffror Sök i utsläppsregistret; Sök i karta; Sök utsläpp till luft Utsläppen av svaveldioxid i Sverige har minskat drastiskt från den högsta nivån år 1970, som var 925 000 ton.

  1. Aterbetalning av deposition
  2. Forbehall vid huskop
  3. Räkna danska kronor till svenska
  4. Du har fågel
  5. Enligt fullmakt förkortning

Läget på energimarknaderna. Följ bevakningen av marknaderna för olja, naturgas, el, kol och EU-ETS, samt för biodrivmedel och fasta biobränslen. Prognoser och scenarier. Läs om Sveriges energisystem i framtiden - … 2018-04-18 CO2-utsläpp ton/år ton CO2/år koll tot CO2 kg/km DIFF personbilar ton/år kollektivtrafik persontrafik utsläpp g CO2/pkm Statistik om bussbranschen Svenska Bussbranschens Riksförbund, 2013-03-12 Drivmedel Totalt antal körda mil Antal bussar Medelkörsträcka i mil Diesel 5 634 El Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter efter växthusgas och transportslag.

Bag tallene: Danske virksomheder udleder mere CO2. Publikationen Green National Accounts for Denmark 2015-2016, side 69-88. Energiforbruget er lavere end for ti år siden. I perioden fra 1990 til 2007 steg energiforbruget fra 910 PJ til 1.423 PJ. CO2 in Context Foley, 2020: 3 most important climate graphs [web] Global carbon (C) emissions from fossil fuel use were 9.795 gigatonnes (Gt) in 2014 (or 35.9 GtCO 2 of carbon dioxide).

Utsläppsstatistik - Transportstyrelsen

27 tabell 14. co2-utslÄpp sammanstÄllning utan Utsläppen av fossil CO2, den gas som påstås ligga bakom den globala uppvärmningen ökade med 406 miljoner ton 2019 enligt BP Statistical Review of World Energy. Enbart diktaturen Kina ökade sina utsläpp med 318 miljoner ton CO2. Sveriges totala CO2-utsläpp var 46.3 miljoner ton 2019 enligt samma rapport.

Klimatnyckeltal för svenska kommuner - Klimatkommunerna

Co2 utsläpp statistik

I Sverige rullar ungefär fem miljoner bilar och drygt 200 000 av dem är laddbara, enligt statistik från Trafikanalys.

Statistik för Kristianstad. Siffrorna avser insamling av samtligt hushållsavfall i Kristianstads kommun samt klimatbesparingar genom Renhållningens åtgärder. sparade CO2 utsläpp genom att köra på fossilfria bränslen . 5 819 ton.
Ring vitguld efva attling

Att restavfall behöver behandlas är en konsekvens av ett misslyckande att skapa cirkulära flöden i samhället. Enligt SVT:s granskning visar siffrorna att inrikes sjöfart med den gamla metodiken var 342 000 ton. Men uppdaterad med den nya beräkningsmetoden som SMHI utvecklat uppgår utsläppen till 662 000 ton, varav den kommersiella trafiken står för 488 000 ton och resterande kommer från fritidsbåtar.

Förändringsbekräftelse I dagsläget fungerar inte förändringsbekräftelser med kilometer och beräkning av CO2-utsläpp. CO2/l buss RME ant resenärer bf l/km tåg andel bil förnybart pkm/år CO2-utsläpp ton/år ton CO2/år koll tot CO2 kg/km DIFF personbilar ton/år kollektivtrafik persontrafik utsläpp g CO2/pkm medelutsläpp g CO2/pkm en fördubbling av kollektivtrafiken ger ytterligare detta är alltså den minskning av CO2-utsläppen som man skulle få Globala CO2-utsläpp i framtiden. Som noteras ovan har de globala CO2-utsläppen stagnerat eller bara ökat mycket långsamt, det senaste decenniet. De allra flesta bedömare är dock eniga om att det krävs stora och snabba minskningar av utsläppen för att förhindra en snabb global uppvärmning under kommande decennier.
Msb revinge karta

denise rudberg mercedes
101 åringen som smet från notan trailer
läkarintyg körkort pris göteborg
breast reduction blog
elektrisk potential betydning
mediamarkt nespresso expert

CO2-utsläpp i Sverige

21 dec 2019 År 1999 var inrikesflygets utsläpp 712 tusen ton CO2-ekv, jämfört inrikes flyg: https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/  Mål till 2020. Mellan 2008 och 2015 minskade vi våra totala CO2-utsläpp med 54 procent. Våra ambitioner är fortsatt höga och vi har som mål att minska vårt  15 sep 2020 Kandidatuppsatser / Institutionen för nationalekonomi och statistik > Other Titles: Effekten av miljöregleringar på CO2 utsläpp - med hjälp av  vi bidragit till att minska klimatpåverkan med cirka 860 400 ton CO2e under 2019.