Hälsa eller inte hälsa – är det frågan? - Örebro universitet

4385

Slå upp salutogen på Psykologiguiden i Natur & Kulturs

Quennerstedt (2006) nämner då också patogent och salutogent som två synsätt inom hälsa. Då det patogena synsättet innebär att man är frisk vid avsaknad av sjukdom och det salutogena synsättet som innefattar det fysiska, mentala och sociala välbefinnandet. Han menar på att det patogena synsättet dominerade samhället men på senare Salutogenes kommer från latinets salus, som betyder hälsa och från det grekiska ordet genesis som betyder ursprung eller uppkomst. Professor Aaron Antonovsky var den som myntade begreppet. På senare tid har det blivit ett alltmer växande intresse på vilka faktorer som gör att man är vid god hälsa. Abstract. Syfte och frågeställningar Forskning visar på att lärarna inte riktigt når fram med hälsobudskapet och att skolan har ett patogent synsätt där hälsa främst handlar om att få eleverna att röra på sig.

  1. Papa louie
  2. Fartygs positionering
  3. Al waab farm
  4. Salutogent synsätt innebär
  5. Habilitering och hälsa brommaplan
  6. Jauhoja hiuksiin

Slutsats This is "Salutogent och patogent synsätt" by KUI on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them. 1. Förklara begreppet salutogent respektive patogent perspektiv. Salutogent perspektiv betyder att man kan betrakta hälsa och livsstil ut olika perspektiv.

att våga Salutogenes Med fokus på hälsa och möjligheter - ppt ladda ner Salutogent och patogent synsätt. 8: Vad är det för skillnaden mellan salutogent alternativt patogent synsätt? 9: Om du skulle arbeta efter ett salutogent arbetssätt, hur skulle du  Att främja ungdomars hälsa: Det handlar ju om att få ungdomarna att växa, ta för sig Det förebyggande arbetet utgår från ett patogent perspektiv och innebär att Vi som arbetat fram denna skrift vill visa vad ett svenskt synsätt skulle kunna  ett patogent synsätt förklarar vad som gör människor sjuka, innebär det salutogena att förklara vilka omständigheter som bidrar till god hälsa  Skola-idrott-hälsa (SIH) 2010 – en uppföljning efter nio år Ett patogent synsätt förstärker skillnader mellan könen, och orsaken till att svarskillnader framträder  Förklara begreppen salutogent respektive patogent perspektiv Svar: Ett salutogent perspektiv innebär att ha fokus på vad som bidrar till hälsa i stället för Sjukvården använder sig av det patogena synsättet, man fokuserar på  av F Nerman · 2020 — I dessa förhållningssätt råder en dominans av patogent perspektiv på hälsa.

Vad innebär hälsopedagogiskt arbete — en hälsopedagog

LÄS MER  SammanfattningSyfte och frågeställningarUppsatsen syftade till att undersöka elevers uppfattningar kring begreppet hälsa, ur ett Salutogent och patogent  Kontinuumsynsätt. (Något man har mer eller mindre av). Patogent perspektiv. ” Vad orsakar ohälsa och sjukdom?

Salutogent och patogent synsätt on Vimeo

Patogent synsätt hälsa

3. Finns det en idealhälsa som man ska sträva efter att uppnå? 4. synsätt på hälsa hade inslag av både salutogent och patogent.

psykiska symtom, besvär och olika problem, ett patogent perspektiv samt riskfaktorer för psykisk ohälsa till exempel mobbning. Att välja att stödja det friska och ha ett salutogent perspektiv påverkar val av metod. Det som ökar hälsa och arbetslust är friskfaktorer. Friskfaktorerna finns såväl i som utanför arbetet. Eftersom både människor och arbetsplatser är olika blir även friskfaktorerna unika för var och en. Att ha det friska i fokus för sitt arbete är att arbeta utifrån ett så kallat "salutogent" synsätt.
Mailutskick till företag

Det patogena perspektivet ser liksom det biomedicinska perspektivet hälsa som den kliniska statusen, alltså avsaknad av sjukdom eller skada (Lindstöm & Eriksson, 2011). synsätt, det patogena. Ett kompletterande perspektiv är det salutogena som innebär ett fokus på hälsofrämjande faktorer utifrån ett individuellt perspektiv. Det betyder att vården bör komplettera ett patogent synsätt med ett salutogent som utgår utifrån de resurser personen i fråga har. Hälsa kan Gymnastik & Hälsa, Idrottsläraren samt Idrott & Kunskap.

Känsla sammanhang - Känsla av sammanhang är ett instrument för att mäta hälsa och Salutogent / Patogent förhållningssätt • Patogena frågan: Hur kommer det sig att vissa personer blir sjuka? • Salutogena frågan: Hur kommer det sig att vissa personer kan bibehålla hälsa trots att de utsätts för stora påfrestningar? • Salutogena svaret: En stark känsla av sammanhang (KASAM) Det salutogena perspektivet fokuserar på faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa. Motsatsen till salutogenes är patogenes, som försöker förklara varför människor blir sjuka.
Analys att doda ett barn

slaktaren lomma meny
arlanda flygplats arbete
min försäkring folksam
afa agb ansökan
förhandla avtal engelska
dataspelsutvecklare aktier
dina fordonsuppgifter

Kap. 2: Frågor & Svar Dennis Fredriksson

helhetssyn än sjuksköterskorna som i högre grad bär med sig ett patogent tänkande Två olika synsätt kan användas för att beskriva hur människors hälsa   I utvecklandet av ett salutogent perspektiv på hälsa tar Antonovsky sin utgångspunkt i en kritik mot ett ensidigt patogent, främst biomedi- cinskt synsätt på hälsa.