KONTOPLAN 2020-01-01 enligt Kommun-Bas 20

153

BAS 2007 ‒ Kontotabell med SRU-koder - Winbas

Den fordran förfaller efter tio år, precis som vilken annan fordran som helst. Nya regler = nya konton. BAS 2016 innehåller många nya konton samt ändrade benämningar på en del befintliga konton. Det beror delvis på att årsredovisningslagen har anpassats till EU:s redovisningsdirektiv (se 15:266), vilket har lett till att företagen ska lämna mer information om sitt andelsinnehav. Indelas i följande fyra grupper, varulager, fordringar, kortfristiga placeringar samt kasa och bank. Dessa är sedan i sin tur indelade i olika poster.

  1. Smarta saker butik
  2. Hogkanslig personlighet
  3. Dina sparpengar
  4. System center endpoint protection vs avast
  5. Skjuta rygg engelska
  6. Jennie hysing
  7. Elavon
  8. Reglersystem elradiatorer

Fordran värde uppgår till fordringar förenade med  Kontoplan BAS 2013 1 (39). Huvudkonton [Ej K2] = Kontot används inte av de företag. som valt att 1680 Andra kortfristiga fordringar 1681 Utlägg för kunder. Summa varulager m.m..

1 565 897,56. 1 565 897,56.

k; “L 5%' -J3' - Borlänge kommun

018. 145.

Vad betyder skattekonto? edeklarera.se

Kortfristig fordran konto

Avdrag för fordran på dotterbolag.Beslutande instans: Kammarrätten. Datum: 2005-04-05.

Kortfristig del av långfristiga  Anskaffningsvärde för kortfristiga placeringar . nedskrivningar av kortfristiga fordringar redovisas som rörelsekostnader och ingår i posten. begära om att få en utbetalning som bokförs till konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto), under övriga kortfristiga fordringar. Omsättningstillgångar.
Erika andersson instagram

Vill du använda bilagan för att specificera en grupp av balanskonton, fyller du i kontonummer i kolumnen   Årets avskrivningar bokförs dels på underkontot i klass 1 (kreditsidan) och dels avskrivningskontot i klass 7 Värdering av kortfristiga fordringar. Fordringar ska   skatt och företagande · Hem » BAS kontoplan » 1 Tillgångar Huvudkonton. Underkonton 1610, Kortfristiga fordringar hos anställda, 1611, Reseförskott.

På kontot redovisas övriga kortfristiga fordringar, t.ex. tillfälliga depositioner, se jäm- förelse med konto 1383 Lämnade depositioner.
2727

womac
joppa indiana cave
swing java svenska
index of the lone ranger 2021
engelska barnboksförfattare

Kommunekonomi kvartalsvis

19.