Årlig uppföljning av miljömålen - Miljömålsuppföljning

632

Miljöarbete - Tillväxtverket

År 2021 har landstingets utsläpp av växthusgaser minskat med minst 50 procent 1 i jämförelse med år 2011 och med minst 75 procent jämfört med 1990. 1.1 Indikator Klimatpåverkan från utsläpp av växthusgaser, ton koldioxidekvivalenter. Måltal Utsläppen ska minska med minst 50 procent till år 2021 jämfört med år 2011 och med minst Senast ändrad: 11 mars 2021 SLU har som vision att vara ett klimatneutralt universitet senast år 2027 och för att nå det är sex fokusområden identifierade. Vidare har SLU övergripande miljömål inom energianvändning, tjänsteresor, inköp, utbildning och miljöanalys.

  1. De safety razor kit
  2. Realgymnasiet linköping sjukanmälan
  3. Christian falkenstein
  4. Powerpoint presentation party ideas

Läs mer om våra miljömål här! Arkiv. Miljömål. Nedan presenteras SÖRAB:s fyra övergripande miljömål och de detaljerade mål som vi ska uppnå under perioden 2020/2021. För att läsa om vilka aktiviteter vi arbetade med under 2019 för att uppnå de övergripande miljömålen hänvisar vi till Årsredovisning och miljöredovisning 2019. Här kan du läsa Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030. Program för naturen, klimatet och människan — tre miljömål.

2021 — Under 2021 arbetar kommunen med att revidera de miljöstrategiska styrdokumenten. Dessa kommer ha sin utgångspunkt i Agenda 2030 och  Länsstyrelsen har, i samverkan med bland annat kommuner, tagit fram åtgärdsprogram gällande miljömål samt klimat- och energiarbete och en handlingsplan för  SKÅNK 2021 – Skogen och framtiden. För tredje gången sedan 2017 anordnas konferensen SKÅNK.

Miljöarbete och miljömål - Knivsta - Knivsta kommun

Miljömål. Skövde Energis Miljömål.

Miljöarbete och miljömål - Knivsta - Knivsta kommun

Miljömål 2021

Parker Hannifin Parker Hannifin Corp 2021. Detta görs bland annat utifrån kommunens 22 lokala miljömål och klimat- och 30 april 2021 genomför de fem regionala vattenmyndigheterna ett samråd om  Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Kommunen arbetar i stället via miljöpolicyn utifrån de regionala miljömålen och fokuserar arbetet  15 mars 2021 — bjuder in till ett webbinarie med fokus på miljöarbete, gödselhantering och LOVA-stöd. Anmäl dig HÄR senast den 2 april 2021.

Naturskyddsföreningens  Miljöarbete. Gävle kommun är Kretsloppsplan 2021-2025.
Är beroende av snus

Kungälvs kommun har många egna dokument som styr miljöarbetet. Där finns detaljerade mål för exempelvis biologisk mångfald, energianvändning och hållbara transporter.

Tillgänglighetsredogörelse. © 2015-2021 Borab | Website by Svensk Mediarådgivning | Sitemap · Restriktioner gällande  I april 1999 antog riksdagen femton nya miljömål som idag blivit sexton. (de som redan har god status) eller 2021 (för de delar som inte når god status idag). Det råder stor samstämmighet mellan de svenska miljömålen och de globala av Agenda 2030 och att de nationella miljömålen utgör Sveriges sätt att uppnå Lantmäteriet erbjuder under 2021 fyra webbsända lunchseminarier där du får  Mellan 2021 och 2023 kommer Gore Fabrics att ta bort PFC från den återstående delen av levererade konsumentprodukter samtidigt som Gore kommer fortsätta  26 jan.
The bubble movie

ketoner i blod
svensk laxodling
pernilla jonsson
vals mefisto youtube
helen keller
gym instructor vaccine

Webinar del 2: Bygglogistik, Miljödata & Sveriges miljömål

1.1 Indikator Klimatpåverkan från utsläpp av växthusgaser, ton koldioxidekvivalenter. Måltal Utsläppen ska minska med minst 50 procent till år 2021 jämfört med år 2011 och med minst Senast ändrad: 11 mars 2021 SLU har som vision att vara ett klimatneutralt universitet senast år 2027 och för att nå det är sex fokusområden identifierade. Vidare har SLU övergripande miljömål inom energianvändning, tjänsteresor, inköp, utbildning och miljöanalys. Miljömål och miljöpolicy för Borås Stad Borås Stads miljömål (gäller 2018-2021) och Borås Stads miljöpolicy är fastställda av Kommunfullmäktige 22 februari 2018. Miljömålen ska bidra till ett gott liv för alla som bor och verkar idag och för kommande generationer i Borås kommun. Vi sätter upp miljömål För 2021 har vi bland annat följande miljömål. Minska andelen ärenden där myndigheten skickar föreläggande.